Overzicht

Functie omschrijving

Hoofdtaken:

Werkvoorbereiding Installation

 • Werkt – in nauw overleg met de projectmanager en de productieonderdelen – het vastgestelde projectplan na opdrachtverlening uit; bepaalt daartoe de meest praktische en efficiënte werk-planning en werkvolgorde van de met de projectrealisatie samenhangende montageprocessen;
 • Vormt t.b.v. het montageproces de spin in het web en brengt de met de montageprocessen samenhangende behoefte aan materialen, ge- en verbruiksmiddelen, tools en montage-equipment in kaart en stemt omtrent de bestelling en levertijden daarvan af het projectteam;
 • Vertaalt op basis van het ontwerp, technische specificaties en van toepassing zijnde randvoorwaarden waar nodig specifieke werkinstructies ten behoeve van te monteren onderdelen;
 • Analyseert en beoordeelt de te leveren (deel)producten op monteerbaarheid en draagt waar nodig – en in afstemming met Engineering en Production – oplossingen aan voor voorziene montagetechnische problemen;
 • – Waarborgt – met inachtneming van de project- en werkplanning – de tijdige beschikbaarheid van alle relevante informatie, tekeningen, werkinstructies en rapportage-formats voor de bij het montageproces betrokken supervisors montage;
 • Coördineert, begeleidt en controleert het gehele montageproces, de voortgang daarvan en signaleert proactief stagnaties (zowel intern als op locatie), draagt – in afstemming met de supervisors montage – oplossingen daarvoor aan, passend binnen het projectplan en in afstemming met het projectteam. Rapporteert ter zake aan de projectmanager en de leden van het projectteam;
 • Onderhoudt daartoe contacten met klanten, externe montagecontractors en wisselt praktische informatie uit omtrent het montageproces (o.m. montage-instructies, tool-equipmentbehoefte);
 • Ziet toe op en waarborgt de overdracht van projecten naar de unit T&V.

Administratieve werkzaamheden

 • Zorgt ervoor dat de verbeterpunten die gedurende het montageproces gerapporteerd worden in daarvoor bedoelde systemen worden vastgelegd;
 • Bewaakt de tijdige en complete aanlevering van relevante rapportages door de supervisors montage;
 • Stelt waar nodig een kostenoverzicht op en rapporteert op basis van nadere analyse de verschillen met de kostenramingen aan Production en de projectmanager;
 • Administreert alle relevante gegevens en informatiedocumenten m.b.t. het montageproces.

Projectparticipatie

 • Participeert als lid in de toegewezen projectteams, brengt de vakspecifieke expertise in en adviseert en informeert het projectteam omtrent o.m. de planning van het montageproces en de voortgang daarin.

Functie eisen

 • Vakkennis op HBO-niveau, verworven door bijv. HBO Werktuigbouw of Technische bedrijfskunde of MBO Werktuigbouw, aangevuld met door verdieping verworven specifieke kennis van moderne machinebouw, staalbouw, staalsoorten, metaal- en machinale bewerkingen, lastechnieken en -details en constructiemethoden en technieken;
 • Kennis van de binnen de onderneming in gebruik zijnde ERP- en planningsystemen en werkt incidenteel met CAD-systemen;
 • Vertrouwd met de kerntaakstelling van en de werkprocessen binnen de bedrijfsonderdelen en kent de samenhang daarvan;
 • Beheersen van de Engelse taal in woord en geschrift.

Geboden

 • Een uitdagende en afwisselende functie met toekomst perspectief;
 • Uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Upload uw CV of een ander relevant bestand. Max. bestandsgrootte: 32 MB.
Ik ga akkoord met de privacy voorwaarden van Baan in Nederland B.V.